Deadro design

Tvorba web stránok

pre chovateľov

Tvorba web stránok na mieru, redesign statických zastaralých stránok. Poskytujem aktualizácie  a technickú údržbu, pracujem 7/7.

Tvorba grafiky, reklamného letáčiku /mating flayer/ oznam o krytí, narodenie šteniat a pod. na Facebook, či do tlače.

Profesionálna úprava fotografií psov. Ako dlhoročná chovateľka a vystavovateľka viem, ako vyzdvihnúť krásu plemena.